GW5053/B12
g3r
[ Kap. 12 ]
1'
¶ De nicht eer gordelt eer dan he rydet
2'
Vnde tokumpstich vnghefal nicht en midet
3'
Vnde nicht vor hen bedencket myt vlyd
4'
Des spot men vaken to veler tyd
Nicht . vor . bedencken .
gg
g3v

1
¶ De is myt dorheyt wol voreynt
2
Dede sprickt . dat hadde ik nicht ghemeynt
3
Men de bedencket alle dinck by tyth
4
De sadelt wol eer dan he ryth
5
De syk bedencket na der daet
6
Des anslach ghemeenlyk kumpt to spaet
g4r

xl
7
De in der daet ghud anslach kan
8
De moed syn eyn erfaren man
9
Hadde syk Adam bedacht vor bath
10
Eer dan he van deme appel ath
11
He were nicht vmme eynen klenen bysz
12
Vordreuen vth deme paradysz
13
Hadde Jonatas syk recht bedacht
14
He hedde de ghaue wol voracht
15
De em Tryfon in valscheyt both
16
Vnde en vorsloch dar na to doet
17
Gud anslach konde to aller tyd
18
Julius de keyser in deme stryd
19
Men Nycanor ouersloch dat to rinck
20
Vorkoftet wyltbreth eer he yd fynck
21
Dar vmme Machabeus de eddele man
22
Ene venck vnde leed syn houet affslan
23
Leeth em affsnyden tungen vnde hant
24
Sus wart syn bose anslach bekant
25
Gude ansleghe synt alle tyd gud
26
Wol eme de se by tyden doet
27
Vor bedacht wat na mach komen
28
Dat doet vyl dycke mannygem vromen
g4v

29
Vor vmbedacht vnde na gheprouet
30
Heft vaken mannigen narren bedrouet
GW5053/B12
g3r
[ Kap. 12 ]
1'
¶ De nicht eer gordelt eer dan he rydet
2'
V tokumpich vnghefal nicht en midet
3'
V nicht vor hen be dencket myt vlyd
4'
Des ſpotmen vaken to veler tyd
Nicht . vor . be dencken .
gg
g3v

1
¶ De is myt dorheyt wol vor eynt
2
Dede ſprickt . dat hadde ik nicht ghe meynt
3
Men de be dencket alle dinck by tyth
4
De ſadelt wol eer dan he ryth
5
De ſyk be dencket na der daet
6
Des anſlach ghe meenlyk kumpt to ſpaet
g4r

xl
7
De in der daet ghud anſlach kan
8
De moed ſyn eyn erfaren man
9
Hadde ſyk Adam bedacht vor bath
10
Eer dan he van deme appel ath
11
He were nicht vmme eynen klenen byß
12
Vor dreuen vth deme paradyß
13
Hadde Jonatas ſyk recht be dacht
14
He hedde de ghaue wol vor acht
15
De em Tryfon in valſcheyt both
16
V en vorſloch dar na to doet
17
Gud anſlach konde to aller tyd
18
Julius de keyſer in deme ryd
19
Men Nycanor ouer ſloch dat to rinck
20
Vor koftet wyltbreth eer he yd fynck
21
Dar vmme Machabeus de eddele man
22
Ene venck v leed ſyn houet aff ſlan
23
Leeth em aff ſnyden tungen v hant
24
Sus wart ſyn boſe anſlach be kant
25
Gude anſleghe ſynt alle tyd gud
26
Wol eme de ſe by tyden doet
27
Vor be dacht wat na mach komen
28
Dat doet vyl dycke mannygem vromen
g4v

29
Vor vmbedacht v na ghe prouet
30
Heft vaken mannigen narren be drouet