GW5053/B53
t6v
[ Kap. 53 ]
1'
¶ Wor her Nydhard gheyt in den rad
2'
Vorghunnynge vnde hath . wyd vmme gad
3'
Men vyndet groet nyd in alleme stad
4'
Dar vmme yd manniger wegen . ouel ghad
Van nyd vnde had
u1r

C xv
1
¶ De ymme vaken syk sulues vorderft
2
Dorch eren nyd . dar se van sterft
3
So wan se den angel . vth van syk ghyft
4
Eyne derme eres dodes . dar mede an blyft
5
Sus vor deruet ok hath vnde nyd
6
Mannigen gheck . dat he steruet eer syner tyd
7
Vyentschop vnde nyd . maket narren vyl
8
Den ik eyne kappe ok snyden wyl
9
Nyd entspringet alleyne dar van
10
Dattu vorghunnest my dat ik kan
11
Eyne kunst . edder dattu gern haddest dat myn
12
Edder my sus nicht holt machst syn
13
Nyd is eyn so dotlyke wunde
14
De nummermeer rechte helet to grunde
15
Vnde heft de egentschop in oͤr
16
Wan se er ychteswes gantz settet vor
17
Se heft nene rouwe . dach efte nacht
18
Se hebbe dan er anslach vullenbracht
19
Neen slaep edder vraude dar vor gheyt
20
Dat se vorghyt eres herten leyt
21
Dar vmme heft se eynen bleken munt
22
Dorre vnde mager . recht so eyn hunt
v
u1v

23
Er ogen roed . vnde sued neman
24
Myt gantzen vullen ogen an
25
Dat wart an Saul myt Dauite schyn
26
Vnde Joseph myt den broderen syn
27
Nyd lachet nicht . dan so vnderghaed
28
Eyn schyp dat se vor drencket had
29
Wor nyd in eynen narren ghekomen ist
30
De fryt syk suluen to aller vryst
31
Wo Ethna syk vorteret alleyn
32
Des wart Aglauros to eynem steyn
33
Nyd manckt broderen is so quad
34
Jo neger bloͤt . yo grotter had
36
Jacobs soͤne . vnde Ethyocles
37
De drogen grotteren nyd myt pyn
38
Dan eft se nene broͤdere weren syn
39
Wes herte myt nyde is vorwunt
40
De is eyn narre to aller stunt
41
Vnde is des hateschen duuels slecht
42
De alle tyd yegen de guden vecht
GW5053/B53
t6v
[ Kap. 53 ]
1'
¶ Wor her Nydhard gheyt in den rad
2'
Vor ghūnynge v hath . wyd ve gad
3'
Men vyndet groet nyd in alleme ad
4'
Dar ve yd māniger wegen . ouel ghad
Van nyd v had
u1r

C xv
1
¶ De ymme vaken ſyk ſulues vor derft
2
Dorch eren nyd . dar ſe van erft
3
So wan ſe den angel . vth van ſyk ghyft
4
Eyne derme eres dodes . dar mede an blyft
5
Sus vor deruet ok hath v nyd
6
Mānigen gheck . dat he eruet eer ſyner tyd
7
Vyentſchop v nyd . maket narren vyl
8
Den ik eyne kappe ok ſnyden wyl
9
Nyd entſpringet alleyne dar van
10
Dattu vor ghūne my dat ik kan
11
Eyne kū . ed dattu gern hadde dat myn
12
Edder my ſus nicht holt mach ſyn
13
Nyd is eyn ſo dotlyke wunde
14
De nūmer meer rechte helet to grunde
15
V heft de egentſchop in oͤr
16
Wan ſe er ychteſwes gantz ſettet vor
17
Se heft nene rouwe . dach efte nacht
18
Se hebbe dan er anſlach vullen bracht
19
Neen ſlaep edder vraude dar vor gheyt
20
Dat ſe vor ghyt eres herten leyt
21
Dar vmme heft ſe eynen bleken munt
22
Dorre v mager . recht ſo eyn hunt
v
u1v

23
Er ogen roed . v ſued neman
24
Myt gantzen vullen ogen an
25
Dat wart an Saul myt Dauite ſchyn
26
V Joſeph myt den broderen ſyn
27
Nyd lachet nchit  . dan ſo vnder ghaed
28
Eyn ſchyp dat ſe vor drencket had
29
Wor nyd in eynen narren ghekomen i
30
De fryt ſyk ſuluen to aller vry
31
Wo Ethna ſyk vor teret alleyn
32
Des wart Aglauros to eynem eyn
33
Nyd manckt broderen is ſo quad
34
Jo neger bloͤt . yo grotter had
35
Alſe Cayn Eſau Tyeteſ
36
Jacobs ſoͤne . v Ethyocles
37
De drogen grotteren nyd myt pyn
38
Dan eft ſe nene broͤdere weren ſyn
39
Wes herte myt nyde is vorwunt
40
De is eyn narre to aller unt
41
V is des hateſchen duuels ſlecht
42
De alle tyd yegen de guden vecht