GW5061/P1
a1r
I
Stultifera Nauis.
a1r

1
Narragonicę profectionis nunquam
2
satis laudata Nauis : per Sebastianum Brant : vernaculo
3
vulgarique sermone & rhythmo / pro cunctorum
4
mortalium fatuitatis semitas effugere cupientium
5
directione / speculo / commodoque & salute : proque
6
inertis ignauęque stultitię perpetua infamia /
7
execratione / & confutatione / nuper fabricata :
8
Atque iampridem per Iacobum Locher / cognomento
9
Philomusum Sueuum : in latinum traducta eloquium :
10
& per Sebastianum Brant denuo seduloque reuisa
11
/ & noua quadam exactaque emendatione elimata : atque
12
superadditis quibusdam nouis / admirandisque fatuorum
13
generibus suppleta : fœlici exorditur principio.
14
. 1497.
15
Nihil sine causa.
GW5061/P1
a1r
I
Stultifera Nauis.
a1r

1
Narragonice ꝓfectionis nunꝙᷓ
2
ſatis laudata Nauis: per Sebaianū Brant: vernaculo vul⸗
3
gari ſermone & rhythmo/ ꝓ cūoꝶ mortaliū fatuitatis
4
ſemitas effugere cupiētiū direione/ſpeculo/cōmodo &
5
ſalute: pro inertis ignauę ultitię ꝑpetua infamia/exe⸗
6
cratione/& confutatione/nuꝑ fabricata: At iampridem
7
per Iacobum Locher/cognomēto Philomuſum:Suęuū:in
8
latinū tradua eloquiū: & per Sebaianū Brant: denuo
9
ſedulo reuiſa/& noua qᷓdā exaa emendatōe elimata:
10
at ſuadditis ꝗbuſdā nouis/admirādiſ fatuoꝶ generi⸗
11
bus ſuppleta :fœlici exorditur principio.
12
.1497.
13
Nihil ſine cauſa.
14
Io.de.Olpe.
GW5061/B2
b4r
XII
[ Kap. 2 ]
De bonis consultoribus.
1'
Ciuilis quicumque gerit consulta senatus :
2'
Iustitiamque videns / sensa aliena probat :
3'
Condemnatque graui miseros errore potenter :
4'
Ille agit / inque scobrem trudit vbique suem.
Iudicis
offitium.
Cum omni solicitu⸗
dine ac viuacita⸗
te veritatis : inda⸗
ganda est causa.
Iudicantes enim
oportet cuncta ri⸗
mari. prę oculis ha⸗
bentes solum deum :
a quo sicut iudi⸗
cabunt iudicabun⸗
tur. & remetientur
in qua mensura fu⸗
erint mensi . Iudi⸗
ces veritatem & le⸗
gum & iusticię ve⸗
stigia sequi debent.
1
Complures properant ciuilem intrare senatum :
2
Vt populi ignaui vanos sectantur honores :
3
Quos leges / fas / iura latent : humanaque recta
4
Consilia : in tenebris & cęco tramite pergunt.
b. iiii.
b4v

FOLIO
5
Roma senes habuit consultoresque peritos
6
Qui fas atque nefas iuste pensare solebant.
7
Possidet insignis iam ciuica regna senatus :
8
Consiliumque regit : qui nescit soluere nodum
9
Hic in consilio magno a prętore rogatus :
10
Non noua de crasso dictamina pectore profert :
11
Ast alios sequitur : ne sit contemptus ab illis :
12
A quorum arbitrio dependet publicus vsus.
13
Heu grauis indocti surgit iactura senatus.
14
Non satis est alios sectarier vsque : sed orsus
15
Tu proferre nouos debes : & voluere mente
16
Legis vtrumque caput : ne quis te iudice stulto
17
Damnatus : superis diuis tua crimina ploret.
18
Forte putas summum nusquam curare tonantem
19
Res hominum : cursusque vagos : mentesque prophanas :
20
Crede mihi / iuris normam si noscere velles :
21
Iusticięque modum : quo / re sapienter in omni
22
Consilium monstrare tuum : mentemque valeres :
23
Antea consuleres doctos / iurisque peritos :
24
Quam tua de grauibus fieret sententia rebus.
25
Qua trutinas alios mensura : aut lance rependis :
26
Aeacus hac eadam stigiis torquebit in vndis.
27
Est deus omnipotens qui nos post fata : supremo
28
Iuditio censet : iusta quoque lege citabit.
29
Inueniet quisquis : populos quo iure misellos
30
Torserit : & facti post mortem pręmia sumet.
31
Inter mortales qui non obseruat honestum :
32
Iusticięque viam viuus : post fata seuerum
33
Quęstorem inueniet : nec tunc sapientia mundi :
34
Nec vires animi censuram auertere possunt.
GW5061/B2
b4r
XII
[ Kap. 2 ]
De bonis conſultoribus.
1'
Ciuilis quicū gerit conſulta ſenatus:
2'
Iuitiam videns/ſenſa aliena ꝓbat:
3'
Condemnat graui miſeros errore potenter:
4'
Ille agit/in ſcobrem trudit vbi ſuem.
Iudicis
offitium.
Cū omni ſolicitu
dine ac viuacita⸗
te veritatis: inda
ganda e cauſa.
Iudicantes enim
oportet cuna ri
mari. oculis ha
bētes ſolum deū:
a quo ſicut iudi⸗
cabunt iudicabū
tur.& remetiētur
in qᷓ menſura fu⸗
erint menſi .Iudi
ces veritatē & le⸗
gum & iuicię ve
igia ſeꝗ debēt.
1
Complures ꝓperant ciuilē intrare ſenatum:
2
Vt populi ignaui vanos ſeantur honores:
3
Quos leges/fas/iura latent: hūana rea
4
Cōſilia:in tenebris & cęco tramite ꝑgūt.
b.iiii.
b4v

FOLIO
5
Roma ſenes habuit conſultoreſ peritos
6
Qui fas at nefas iue penſare ſolebant.
7
Poidet inſignis iam ciuica regna ſenatus:
8
Conſilium regit:qui neſcit ſoluere nodum
9
Hic in conſilio magno a prętore rogatus:
10
Non noua de crao diamina peore profert:
11
A alios ſequitur:ne ſit contemptus ab illis:
12
A quorum arbitrio dependet publicus vſus.
13
Heu grauis indoi ſurgit iaura ſenatus.
14
Non ſatis e alios ſearier vſ:ſed orſus
15
Tu proferre nouos debes:&voluere mente
16
Legis vtrum caput:ne quis te iudice ulto
17
Damnatus:ſuperis diuis tua crimina ploret.
18
Forte putas ſummū nuſꝗᷓ curare tonantem
19
Res hominum : curſuſ vagos: mēteſ ꝓphanas:
20
Crede mihi/iuris normam ſi noſcere velles:
21
Iuicię modum:quo/re ſapienter in omni
22
Conſilium monrare tuum:mentem valeres:
23
Antea conſuleres doos/iuriſ peritos:
24
Ꝙᷓ tua de grauibus fieret ſententia rebus.
25
Qua trutinas alios menſura:aut lance rependis:
26
Aeacus hac eadam igiis torquebit in vndis.
27
E deus omnipotens qui nos po fata:ſupremo
28
Iuditio cenſet:iua quo lege citabit.
29
Inueniet quiſꝗs:populos quo iure miſellos
30
Torſerit:&fai po mortem pręmia ſumet.
31
Inter mortales qui non obſeruat honeum:
32
Iuicię viam viuus:po fata ſeuerum
33
Quęorē inueniet:nec tūc ſapientia mundi:
34
Nec vires animi cenſuram auertere pount.

3'
Prouerbio. v.
Belege

1
xlv. dis. omnis. quo.
iudicat.
Ecclesiasti. ii.
ii. q. vii. sicut
xxx. q. v. iudi⸗
cantem.
Belege

Belege

8
l. ii. ff. de ori.
iu.
Belege

11
Iudicandum
est legibus non
exemplis. l.
nemo. C. de
sen. & inter
xi. q. iii. & si
ad tempus
Belege

Belege

20
quam incipias con⸗
sulto.
Belege

25
de pe. et re. c.
cum ex eo
Belege

27
C. de iudi. l.
rem non nouam
Belege

32
de re iudi.
cum ęterni li. vi
Belege

34
Sap. v.
Belege