GW5061/B103
p4v
FOLIO
[ Kap. 103 ]
p5r

CXVII
1
Iam nauem celeri cursu pręmisimus altam :
2
Qua vehitur tacitis fraudibus acta cohors.
3
Nauis adhuc plures circum subsellia currunt
4
Stulti : qui cupiunt soluere vela manu :
5
Qui sint : & quales / quam plures forte requiris :
6
Quos coner meritis dilacerare notis?
7
Pace loquar : ne fors verborum turba malorum
8
In teneram pergat tendere tela ratem :
9
Christicolas falsos refero : pseudoque prophetas
10
Qui christi / falso pectore / sacra colunt.
11
Quique aliter sacras leges & dogmata versant
12
Quam textus planus edocet atque sonat.
13
Clauigeri petri nauem / lacerosque rudentes
14
Frangunt : remigium dilaniantque sacrum.
15
Fluctuat ergo ratis tumidas agitata per vndas :
16
Inuastoque freto naufraga vela iacent.
17
Interpres falsus : leges / & pseudo propheta
18
Diuinas violant : contaminantque fidem.
19
Nec sese tantum falsis erroribus implent :
20
Nec propriam in faciem dogmata spurca vomunt :
21
Decipiunt alios : & legum semina spargunt
22
Passim : sed tales noxia pœna manet.
23
Sunt nobis fidei lepido monimenta nitore
24
Pręstita : quę mentes saluificare queunt :
25
Planaque sunt : verbis non interfusa dolosis :
26
Non fraudes : legum pagina sacra : tenet.
27
Multorum mentes trahit at nunc ambitiosi
28
Consuetudo mali : nominis atque labor :
p5v

FOLIO
29
Quos & doctrinę premit arrogantia partę
30
Obscurant hominum pectra nuda malis.
31
Scripturas sacras aliter quam spiritus illas
32
Depromit / recitant : gloria vexat eos
33
Nonne satis fuerat te intellexisse sacratas
34
Leges : atque alios sic superasse viros :
35
Concupis at cultus diuinos / more sinistro
36
Voluere : mutatur(te duce)nostra fides.
37
Spiritus ætherea quondam dimissus ab arce
38
Protulit ad nostros hęc documenta patres.
39
Hi falsam trutinam manibus gestare videntur :
40
Dogmata qui falso sacra docere solent.
41
Hoc leue nunc faciunt : nunc illud pondere magno
42
Pensant : sic sacram voluimus vsque fidem.
43
Qui sic defraudant fidei pia dogmata nostrę :
44
Nunc Antichristo pręuia castra locant.
45
Thesaurosque parant : quibus insatiabilis error
46
Ad se prauorum pectora victa trahat.
47
Conuolitant multi / Antichristi signa ferentes :
48
Qui tentent sacram contaminare fidem.
49
Qui falsas etiam secum dispergere leges
50
Per mundum properent : falsidicosque deos :
51
Hi neque verberibus tracti / sęuis ve flagellis :
52
Sponte sua illius quisque satelles erit.
53
Abducet fatuos funesta pecunia multos :
54
Quos antichristi libera dona trahent.
55
Adque ministerium plures mercabitur ille :
56
Tam fœdum nummis : fraudibus atque malis.
57
Sed non durabit longęuo tempore classis
58
Illa : sed in tumidis fluctibus acta ruet.
p6r

CXVIII
59
Corruet : & cantus rhedarum / & plaustra quiescent :
60
Et veri remanet lex / & honesta fides.
61
Nauiculam petri tempestas turbida iactat :
62
Et quatit extructam dira procella ratem :
63
Iam titubat malus : titubant quoque carbasa celsa :
64
Ne ruat / exitio puppis operta graui :
65
Scripturas sacras interque precamur iniquo
66
Dogmate : veridicam mergimus vsque fidem :
67
Ipse Antichristus spaciosum misit in orbem
68
Cursores celeres : qui sibi castra locent.
69
Et falsos fidei cultus : & semina spargant
70
Pręuia : per gentes / cristicolasque viros.
71
Id quod pręsenti volumus sermone notare :
72
Nam tria sunt : fulta est in quibus alma fides :
73
Gratia pontificis quę sacro funditur ore :
74
Que tamen ad nihilum / spreta / redacta iacet.
75
Copia librorum : qui falso interprete marcent :
76
Atque bono legis expositore carent.
77
Sunt & doctrinę : quibus & nunc gloria nulla
78
Prestatur : tenebras discimus vsque meras.
79
Copia librorum totum est iam sparsa per orbem :
80
Pauperis & libros byhliotheca tenet.
81
Nemo tamen veri sinceras diligit artes :
82
Dogmata nemo colit nunc / nisi solus inops.
83
Nobilibus pudor est doctos versare libellos.
84
Heu laceris Pallas męret vbique comis.
85
Gloria nulla datur studiosis : pręmia nulla :
86
Incassum studii perditur vsque labor.
87
Tempus adest : venit tempus quo pseudo prophetę
88
Omnia subuertent : tempora praua patent.
GW5061/B103
p4v
FOLIO
[ Kap. 103 ]
p5r

CXVII
De Antichrio.
1
Iam nauem celeri curſu pręmiſimus altam:
2
Qua vehitur tacitis fraudibus aa cohors.
3
Nauis adhuc plures circum ſubſellia currunt
4
Stulti:qui cupiunt ſoluere vela manu:
5
Qui ſint:& quales/ꝗᷓ plures forte requiris:
6
Quos coner meritis dilacerare notis?
7
Pace loquar:ne fors verborum turba maloꝶ
8
In teneram pergat tendere tela ratem:
9
Chriicolas falſos refero:pſeudo prophetas
10
Qui chrii/falſo peore/ſacra colunt.
11
Qui aliter ſacras leges & dogmata verſant
12
Ꝙᷓ textus planus edocet at ſonat.
13
Clauigeri petri nauem/laceroſ rudentes
14
Frangunt:remigium dilaniant ſacrum.
15
Fluuat ergo ratis tumidas agitata per vndas:
16
Inuao freto naufraga vela iacent.
17
Interpres falſus:leges/& pſeudo propheta
18
Diuinas violant:contaminant fidem.
19
Nec ſeſe tantum falſis erroribus implent:
20
Nec propriam in faciē dogmata ſpurca vomūt:
21
Decipiunt alios:& legum ſemina ſpargunt
22
Paim:ſed tales noxia pœna manet.
23
Sunt nobis fidei lepido monimenta nitore
24
Pręita:quę mentes ſaluificare queunt:
25
Plana ſunt:verbis non interfuſa doloſis:
26
Non fraudes:legum pagina ſacra:tenet.
27
Multorum mentes trahit at nunc ambitioſi
28
Conſuetudo mali:nominis at labor:
p5v

FOLIO
29
Quos & dorinę premit arrogantia partę
30
Obſcurant hominū pera nuda malis.
31
Scripturas ſacras aliter ꝗᷓ ſpiritus illas
32
Depromit/recitant:gloria vexat eos
33
Nonne ſatis fuerat te intellexie ſacratas
34
Leges:at alios ſic ſuperae viros:
35
Concupis at cultus diuinos/more ſiniro
36
Voluere:mutatur(te duce)nora fides.
37
Spiritus ætherea quondam dimius ab arce
38
Protulit ad noros hęc documenta patres.
39
Hi falſam trutinam manibus geare videntur:
40
Dogmata qui falſo ſacra docere ſolent.
42
Hoc leue nunc faciunt:nūc illud pondere magno
42
Penſant:ſic ſacram voluimus vſ fidem.
43
Qui ſic defraudant fidei pia dogmata norę:
44
Nunc Antichrio pręuia cara locant.
45
Theſauroſ parant:quibus inſatiabilis error
46
Ad ſe prauorum peora via trahat.
47
Conuolitant multi/Antichrii ſigna ferentes:
48
Qui tentent ſacram contaminare fidem.
49
Qui falſas etiam ſecum diſpergere leges
50
Per mundū properent:falſidicoſ deos:
51
Hi ne verberibus trai/ſęuis ve flagellis:
52
Sponte ſua illius quiſ ſatelles erit.
53
Abducet fatuos funea pecunia multos:
54
Quos antichrii libera dona trahent.
55
Ad minieriū plures mercabitur ille:
56
Tam fœdum nūmis:fraudibus at malis.
57
Sed non durabit longęuo tempore clais
58
Illa:ſed in tumidis fluibus aa ruet.
p6r

CXVIII
59
Corruet:& cantus rhedarum/& plaura quieſcēt:
60
Et veri remanet lex/& honea fides.
61
Nauiculam petri tempeas turbida iaat:
62
Et quatit extruam dira procella ratem:
63
Iam titubat malus:titubant quo carbaſa celſa:
64
Ne ruat/exitio puppis operta graui:
65
Scripturas ſacras inter precamur iniquo
66
Dogmate:veridicam mergimus vſ fidem:
67
Ipſe Antichrius ſpacioſum miſit in orbem
68
Curſores celeres:qui ſibi cara locent.
69
Et falſos fidei cultus:& ſemina ſpargant
70
Pręuia:per gentes/criicolaſ viros.
71
Id quod pręſenti volumus ſermone notare:
72
Nam tria ſunt:fulta e in quibus alma fides:
73
Gratia pōtificis quę ſacro funditur ore:
74
Que tamen ad nihilum/ſpreta/redaa iacet.
75
Copia librorum:qui falſo interprete marcent:
76
At bono legis expoſitore carent.
77
Sunt & dorinę:quibus & nūc gloria nulla
78
Preatur:tenebras diſcimus vſ meras.
79
Copia librorum totum e iam ſparſa per orbem:
80
Pauperis & libros byhliotheca tenet.
81
Nemo tamen veri ſinceras diligit artes:
82
Dogmata nemo colit nūc/niſi ſolus inops.
83
Nobilibus pudor e doos verſare libellos.
84
Heu laceris Pallas męret vbi comis.
85
Gloria nulla datur udioſis:pręmia nulla:
86
Incaum udii perditur vſ labor.
87
Tempus ade:venit tꝑs quo pſeudo ꝓphetę
88
Omnia ſubuertent:tꝑa praua patent.

Deutro. xiii
xxvi. q. v. in fi.
Belege

9
Math. xxiiii
Marci. xiii.
Belege

13
ix. dis. ego
c. si ad sacros
xxiiii. q. iii.
heresis
Actuum. xxvii
Prouer. xxx
Marci. iiii
Math. viii
Hiero. in prolo⸍
go biblię
37. dis. relatum.
Belege

21
Apoca. xx
Belege

23
ii. thimo. iii
ix. dis. quis
nesciat
Belege

27
ii. Petri. iii
Hiere. xxiii
Mich. iii.
Belege

29
xlvi. dis. hoc habet
Belege

32
xxiiii. q. iii
heresis. 37. c. di
relatum & . c.
vino.
Belege

39
xxiiii. q. i. non
afferamus.
Belege

43
Ezech. ii.
Belege

47
i. Ioh. i.
Belege

53
Ecclesi. x.
Belege

57
Apoca. xiii.
Belege

61
Marci. iiii.
Belege

66
i. Iohan. i.
Ecclesi. ii.
Belege

68
ii. Iohan. i.
Belege

73
Inno. in. c. quod
aūt. de. pe. &
re. & in cle. fi.
e. ti.
Belege

76
Eccsᷓ. xvi.
Belege

78
Prouer. xvi
Belege

80
xciii. di. legiꝰ
Belege

83
Prouer. 24.
Eccsᷓ. ii.
Belege

86
Hiere. xiiii.
Belege

87
Eccsᷓ. vii.
Ezech. vii.
Belege