Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Der narren scip
1
Der narren scip / is miinen name
2
Om dat ic alle die zotten versame
3
Dus ben ic vele te zeer gheladen
4
Elc zal my vlien can ict hem raden
5
zo wie hier in comt om ziin behaghen
6
En vindt int hende niet anders dan claghen.
Die stierman vanden scepe.
7
Hoort hoort / ghii zotten ghii dwasen ghii dorren
8
Der narren scip wilt hem gaen porren
9
Elc haeste hem dier wilt inne varen
10
Men driincter / men sciincter / men speelter op snaren
11
Men heischter gheen gheldt ten zii ten hende
12
Met lanc te borghene ic menighen scende
GW5066_0002_Paris_a1v