Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat tweede capittel.
Jc en wille na recht nocht onrecht vraghen
Mach ick tvet vercken in den ketel iaghen.
1
DJe andre zotten zeere mesprijselic zijn die son
2
der wijsheit ende kennesse vanden rechte steken
3
hem inde wet / ende gheuen dicwijl onrechtuaerdich
GW5066_0010_Paris_a5v