Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

33
riicken vrecken inde helle begrauen / die nochtans niet
34
so zot noch so ontrechtuaerdich en was als nu vele ziin
35
die in drie mannieren sondeghen vut ghiericheden. Eerst
36
in onrechtuaerdich vercriighen met woekere / met vals
37
che comanscap / met valscher maten oft ghewichte ende an
38
dersins dat men vanden vorseide riicke vrecke niet en
39
leest. Ten andren int qualic besitten ende houden: want
40
ziit niet en deilen den aermen wiens het is wanneer ziis
41
nood hebben. Gheliic
Gheliic ] Eheliic GW5066
de vois, vrecke lazarus ontseide
42
de crumen van ziinen dissche vallende. hoe wel dat
43
hiit nochtans ghuffelicken verdede etende ende driinckende
44
alle daghe costelic: ende ziinde ghecleidt zeer vut wend=
45
lic in purperen cleideren. Ten derden int qualic laten.
46
want dat zii vercreghen hebben met anxtelicken arbei
47
te: bewaren zii met zorghen ende ongherusthede ende latent
48
met droesheden als ziit niet langher besitten en moghen.
49
waer om zii gheleken ziin eenen om ziin ghierichede in
50
de helle verdoemt ghenaemt Tantalus: die naer der
51
poeten ghescrifte gheliic de riicke vrecke van dorste ende
52
van honghere bez welt ende verderft. / ende nochtans heeft hii
53
totter kinnen een scoone fonteine vloeyende ende voor den
54
neuse oft nase wel riekende appelen hanghende / maer
55
als hii driincken wilt ontsiinct hem dwater / ende als hii
56
eten wilt ont vlien hem de appelen. wilde ic verhalen
57
die om ghiericheit verloren ziin beide in ziele ende liiue ic
58
soude te lanc vallen. Gheliic
Gheliic ] Eheliic GW5066
crassus hooftman oft ca=
59
pitain vanden romeinen ziende ziiner vianden scat be
60
uachtse onwiiselicken ende wardt versleghen Ende om
61
dat riicheit menighen beledt te studerene / ende also sint hie
62
ronymus seit / wie riick es is ontrechtuaerdich / oft der
GW5066_0014_Paris_a7v