Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat vierde capittel.
Gheeft my den spieghel: ende roosen crans
Onghepareert en commic niet anden dans.
1
God ende nature die niet te vergheefts en doen
2
hebben tusschen mannen ende vrouwen onder
3
scheid ghegheuen in gheleghenteit van lichaem / van
4
cleideren ende van leuene: want den man heeft god
5
ghegheuen den bard om mannelicheit ende rijpheit te
6
betoghene / waer om also inden tweeden boeck van
van ] der GW5066
GW5066_0018_Paris_b1v