Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
Om te besitten dat eewich leuen
8
want als Esaias heeft bescreuen
9
Tkind van hondert iaren zal steruen
10
Ende oude sondaren sullen bederuen
11
Dus sal hem elc laten onderwijsen
12
wanneer hij ionc is: want als de rijsen
13
Jonc zijn / mach mense wel bughen
14
Ehelijc dat vele leeraers bethughen.
Die oude zot seit aldus.
15
IC weet dat ic cortelic steruen moet
16
Int graf hebbic den eenen voet
17
Nochtans en latic mijn zotheit niet
18
Noch oude ghewoenten wat my ghesciet
19
Vrouwen antieren als wijlen eer
20
Steken ende breken en machic niet meer
21
Nochtans willicker altijds van spreken
22
Ic wille my metter tonghen wreken
23
want alle mijn leden zijn ghebroken
24
Ic sal zo vele met worden coken
25
Dat ter mijn kijndren af sullen eten
26
Ic late elcken mijn zotheit weten
27
Ic meynic van braband zij gheboren
28
Nochtans en hebbict niet ghez woren
29
Nyemand en sal met braband spotten
30
Men vindt ouer al vele oude zotten
31
In vlaenderen isser een groot ghetal
32
In holland zijn zij meest al mal
33
In zeeland gheck oft dorre ghenaemt
34
In duytschland zijn vele narren versaemt
35
Op den rijn zijn dwasen menegherande
36
Men vindt vel onwijse in allen lande.
b iij

GW5066_0021_Paris_b3r