Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

67
O Vadre onwijs verbljnd verdooft
68
Die uwen kinde te vele ghelooft
69
Ende niet en straft wanneert mesdoet
70
Tot allen quade gheeft ghij hem voet
71
Noch blinder zijdij ende zotter vele
72
Scelt ghijen van ioncs tot eenighen spele
73
Oft leert ghijen dansen zijnghen houeren
74
Scijncken / drijncken / ende boelleren
75
zweeren: vloecken / ofte lieghen
76
Beghecken / bespotten / ende bedrieghen
77
wacht hu van quaden exempel te gheuen
78
want kindren volghen haers vaders leuen
79
Die ionghe wolf leert van ioncs stelen
80
Die ionghe dobbellaer leert van ioncs spelen
81
Het cromt vroech dat goed haec sal wesen
82
wildij dan zijn met rechte ghepresen
83
wilt uwen kinde goede leeringhe gheuen
84
Ende leidt voor hem een eerbaer leuen
85
Ende willet niet uwen worden volghen
86
Slaett mat roeden tis beter verbolghen
87
Dan of ghij weender alst ghijt saeght voeren
88
Ter galghen waert oft tvolc beroeren
89
Hadde priamus parijs niet verdreghen
90
Hij hadde met troien altijds bedeghen
91
Hadde tarquinius zijnen zone gheleert
92
De coninghen waren noch te rome gheeert
93
Hadde lucretius zijnen sone ghesmeten
94
Sijnen neuse en waer hem niet af ghebeten
95
Hadde hely zijnen kijndren niet toe ghegeuen
96
Dat priesterstap waer hem altijds bleuen
97
Onghecastijt kindt maect menich verdriet
98
De wijse en spaert der roeden niet.
GW5066_0025_Paris_b5r