Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xij. capittel.
Hier vindtmen die onvorsienlic leeft
Ende rijden wilt eer hij sadel heeft.
1
DIe wijse / segt Salomon: ontsiet ende voorsiet
2
dat eynde ende wacht hen van mesdoene maer
3
die zot loopter met eenen dollen hoofde dore ende ver
4
waent hem. Die wijse en sal niet segghen: ic en waend
5
de niet dat het zo gheuallen soude: want hij alle sa=
6
ken voorsiet: ende daer om seit dauid Als ic my wel
GW5066_0036_Paris_c2v