Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xiiij. capittel.
Hier zietmen als beisten in zonden leuen
segghende god salt ons al vergheuen.
1
ALso in decreten staet ghescreuen God is vele
2
bereidder ende meer gheneghen tot ontfarm
3
hertichet ende ghenaden: dan tot wraken zijner recht
4
uaerdicheit: nochtans selden ontfarmt hij der ghe=
5
ner die altijds deurgaenswech zondeghen. Ende
GW5066_0040_Paris_c4v