Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xvi. capittel.
Die gulseghe ende dronkaert is wel zot
Die van zijnen buuck maect zijnen god.
1
MEn leest inde decretalen dat die den andren toe
2
drijnct meest ghepresen is onder de dronckaerts
3
die meer lieden droncken maect: ende meest croesen ende beke
4
ren ydelt. Maer in de decreten staet dat dronckenscap is
5
der verstannissen ende redenen ballincscap ende der oncuusheit
6
ontsteecsel ende voedsel. ende hadde gheen dronckenscap ghe
GW5066_0044_Paris_c6v