Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xvij. capittel.
Sowie meer dijnct om gheldt of goed
Dan om zijnen god en is niet vroed.
1
SAlomon de wijse verlicht also langhe als
2
hij gode volghede vanden helighen gheist
3
ende ziende dat rijchdom ende sorchvoldicheit om rijcke
4
te wesene vele lieden verblindt ende van gode ver
5
vremt: verbiedt ons te meer reysen herte daer an te
GW5066_0046_Paris_c7v