Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Da. xviij. capittel.
Met eenen honde twee hasen iaeght
zo wie twee heeren zijnen dienst opdraeght
1
ONs lieue heere die daller wijste ende beste mei
2
ster is seit dat niemand en mach wel twee hee
3
ren ghedienen. want hij den eenen sal haten ende den
4
andre minnen. Ende bijden eenen blijuen ende den andre
5
laten. Ghij en meught gode niet wel ghedienen ende
GW5066_0048_Paris_c8v