Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xix. capittel.
Als daeckster scatert zo wroeghse haer ionghen
Die zot de wroeght hem met zijnder tonghen.
1
IN vele scrifturen ende leeringhen werden wij
2
vermaent onse tonghe wel te wachtene van
3
te vele te sprekene: want also Salomon seit Prouer.
4
x. In multiloquio non deerit peccatum: qui autem mo
5
deratur labia sua prudentissimus est. dat is. In ve=
6
le sprekens en sal gheen sonde ghebreken. maer die zijn
GW5066_0050_Paris_d1v