Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xx. capittel.
Hij doet onrecht ende is on vroed
Die vindt ende houdt eens anders goed.
1
VEle lieden begheeren nacht ende dach harer
2
zielen verlies: want zij niet en wenschen nocht
3
en dijnken dan om rijchdom of scat te vindene de
4
welcke dicwijle in meerder zorghen zijn dan die ye=
5
mands goed stelen / want diet stelen weten wel ende
GW5066_0052_Paris_d2v