Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxi. capittel.
Ic wijse den wech ende ga bij sijden
Ic helpe den crancken cranck tallen tijden.
1
GHelijct in decreten verclaert staet zo wie wel
2
leert ende qualic leeft leert ende onderwijst onsen
3
heere hoe hij hem verdoemen ende verordeelen sal. Ende al
4
so de glose verhaelt
verhaelt ] vethaelt GW5066
. Extersis oculis aliorum danna vi
5
demus ad discernendum propria sensus hebet. Met
6
claren ooghen zien wij eens anders mesual. Maer voor
GW5066_0054_Paris_d3v