Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxij. capittel.
Hier sietmen zotten die wijsheid versmaden
Die hem van nyemand laten beraden.
1
DJe goddelicke wijsheid deur den mond van
2
Salomon den wijsen roept tot elcken mensche
3
alsoomen vindt Prouer. i. Hoe langhe o ghij kinder=
4
kens die cleyne van wijsheden zijt sultghij beminnen
5
kindtscap ende onwijsheid: Hoe langhe sullen die zot
6
ten begheeren dat hemlieden scadelic ende onnut is. Ende
GW5066_0056_Paris_d4v