Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxv. capittel.
Die vele ontleent crijght scade oft scande
Die vele wechleent maect vele viande
1
MEn seit ghemeynlic zowie ontleent heeft sca
2
de oft scande: scade gheeft hij meer weder omme
3
dan hij ontfaen heeft / ghelijc alle die vanden wou=
4
keraers leenen gheuen moeten: ende scande en gheeft
5
hij niet meer: hoe wel nochtans dat ons heere seit.
6
Leent uwen euenkersten ende en soect gheene win=
GW5066_0062_Paris_d7v