Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxvij. capittel.
Die ydelheit studeren ende zotheit leeren
Vercrijghen selden vele goeds ende eeren.
1
ALso Tullius in dat eerste boeck vanden of=
2
ficien scrijft / elc behoort voor alle dijnck touer
3
dijnckene ende te bemerckene ten wat state dat hij
4
hem betrecken wille / want men van ioncs leeren
5
moet / dat men ouds weten ende wel doen wille. Ende
GW5066_0066_Paris_e1v