Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxviij. capittel
Die willen verbetren de wercken gods
zijn boose narren ende quade zots.
1
ALsomen in de decreten leest Te vergheefs ende
2
ydellic arbeyt hij die de zonne pijnt met bran
3
den ende walmen te helpene ende meer claerheit oft hit
4
ten in zijne wercken te gheuene. want de volheit der
5
goddelicker gratien der menschelicker hulpen toedoen
GW5066_0068_Paris_e2v