Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxxiij. capittel.
Ic zie dor de vijngheren ende moet ghedooghen
Aldat mijn wijf wilt die verblint mijn ooghen.
1
GHelijc zij int voorgaende capittel berespt zijn
2
die haer wijuen te zeer lief hebben ende daer
3
om in sorghen zijn. Also berespt men hier die van haren
4
wijuen zonden leuen ende zijn putiers oft roffiaens
5
ofthoere werden (also mense noemen wille) van
GW5066_0078_Paris_e7v