Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxxiiij. capittel.
Met wijt te loopene is nyemand gheleert
Menich gaet zot wech die zotter keert.
1
HEt is wel waer dat die vele ziet ende hoort ende
2
alle dijnck ouermerct / wijser ende constegher
3
wesen mach / dan die altijds thuus ligghende niet
4
en weet watmen in andre lande maect: ende daer om
5
Homerus die de fonteyne van allen begrijpe ende ver
GW5066_0080_Paris_e8v