Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxxvi. capittel.
Die in fortunen zijn hooghst gheseten
zijn naest den valle wilden zijt weten.
1
ALso Claudianus scrijft vele lieden: Tolluntur
2
in altum vt lapsu grauiore ruant. werden hooghe
3
verheuen om dat zij te zwaerlicker vallen souden. want
4
also men seit: so hogher graed zo zwaerder val. Ende
5
daer om seit Seneca in hercule furente. Nemo confidat ni
6
mium secundis Nemo desperet meliora lapsis: Miscet hec
GW5066_0084_Paris_f2v