Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxxvij. capittel.
Onverduldich in crancheit ende siecheit wesen
Belet vele zotten van schier te ghenesen.
1
BOetius deur den mond der philosophien dat
2
is der wijsheit vermaent ons aldus. Eist dat
3
ghij verwacht de hulpe ofte dwerck vande medi=
4
cijn: het is v van node dat ghij hem uwee wonde ende
5
seer oft heymelicke crancheit ondect ende openbaert. Oft
6
hi segghen wilde / dat nyemand an ziele nocht an licha
GW5066_0086_Paris_f3v