Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxxviij. capittel.
Die zonder scalcheit tvolc wilt bedrieghen
Doet van zijn nette tgheuoghelte vlieghen.
1
SAlomon in dat ierste capittel vanden Prouer
2
bien dat zijn ghemeyne seggheworden daer=
3
men wijsheit vut leeren mach spreect tot zijnen zone
4
dat is tot elken mensche die wijsheit leeren wille al=
5
dus. Fili mi / si te lactauerint peccatores: ne acquiescas
6
eis. Si dixerint etc. O mijn lieue zone eist zo dat v de
GW5066_0088_Paris_f4v