Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxxix. capittel.
Hij is wel mal ende zot met allen
zo wie hem laet op andren vallen
1
DIe selue Salomon seit in dat vijfste capittel
2
van zijnen prouerbien aldus. Via impiorum
3
tenebrosa / nesciunt vbi corruant. dat is. den wech der
4
boosen ende onghenadighen menschen is duuster oft donc
5
ker ende onclaer: ende zij en weten niet waer zij vallen
GW5066_0090_Paris_f5v