Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xli. capittel.
De quade zotten aftrecken den goeden
waer zij hem sien verkeeren met vroeden.
1
ALso dauid inden psaulter spreect. Metten goe
2
den sult ghij goed wesen ende metten verkeerd
3
den verkeerdt werden / ende daer om sal hem elc pij=
4
nen goed gheselscap te hantierene want also ons de
5
wijse leert Abominantur iusti virum impium: et abo=
GW5066_0094_Paris_f7v