Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xliij. capittel.
Die inder kercken deen dander anmercken
Oft clappen oft snercken doen zotte wercken.
1
MEn vindt in de gheestelicke oft kerckelicke
2
ende ooc in de wereldelicke rechten ghescreuen
3
vander: vrijheit der kercken aldus. Men behoort in
4
de heilighe kercken met vreden ende stilheden zonder
5
gheruchte sijn innicheid oft deuotie / zijn ghebed ende
6
zijn beloften te doene. want also dauid scrijft den huse
GW5066_0098_Paris_g1v