Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xlv. capittel.
Den grooten kerrewech vaer ic ter hellen
Daer ic sal vinden mijn zotte ghesellen.
1
ALso die heilighe scrifture ons orcondt Est via
2
que videtur homini iusta: nouissima autem eius
3
ducunt ad mortem. het is een wegh die den mensche scijnt
4
rechtuaerdich: maer die heynden oft die vterste van
5
dien leiden ter doot. Ende also ons lieue heere in dat
6
ewangelie leert de wech der salicheit is enghe ende nau
GW5066_0102_Paris_g3v