Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xlix. capittel.
Die oude vrouwen om goeds wil trouwen
Met vele rouwen vele ghelds anscouwen.
1
IN dat. xix. capittel. vanden prouerbien seit Sa
2
lomon aldus. Domus et diuitie dantur a pa=
3
rentibus: a domino autem proprie vxor prudens. huusen
4
ende rijkdom moghen ons van onsen ouderen als van
5
vadere ende moedre ghegheuen zijn die ons pijnen rijc
6
kelic te huwene: maer een wijs wijf werdt alleine
GW5066_0110_Paris_g7v