Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lij. capittel.
Die zot wilt altijds naer zijnen sin pijpen
Ende en laet hem van nyemand wijsers begrijpen
1
Om dat eenighe zotten zo verblindt ende verhart
2
zijn dat zij naer nyemands onderwijsen en vra
3
ghen seit Salomon Prouer. xxiij. In auribus insipien
4
tium ne loquaris: quia despicient doctrinam eloquij tui. dat
5
is In die ooren vanden onwijsen en wilt niet spreken:
6
want zij sullen versmaden de leeringhe van uwer scoon
GW5066_0114_Paris_h1v