Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lij. capittel.
Die 52 ist doppelt, ab hier geht die Zählung ohne Korrektur weiter.
Aerme zotten zijnt die haer leuen
Den zotten medicijnen ouergheuen.
1
OM dies wille dat het in de macht vanden medi
2
cijn ende chirurgijn niet en is altijds te ghenesene.
3
daer om ghedoghen de rechten alleene den medicijn dat
4
zij de lieden dooden: niet bij wille ofte rade maer bij ghe
5
breke van wijsheden. Niet te min Insti. de le. acqui. Im
6
peritia. ff. de re iudi. imperi. licet medico euentus mortali=
GW5066_0116_Paris_h2v