Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. liij. capittel.
Hooghen staet. gheweld ende eere
Verblinden heeren ende vorsten zeere.
1
DEse figure is vooren ghestelt gheweest teghen de
2
zotten die hem op haer gheluc ende goede fortune
3
oft voorspoed verlaten: nou steltmense weder teghen
4
die ghonen die hem verlaten op heerscappie ende gheweld
5
hoe wel nochtans niet alle die hooghe gheseten zijn ende
6
groote macht hebben: daer om. wijs. goed. oft salich zijn
GW5066_0118_Paris_h3v