Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lv. capittel.
Eens anders huus blusschic ende late dmiijne
Men vindt ooc vele sulcke medicijne.
Die andren helpen ende selue cranck blijuen
wie salt vertellen wat zotten bedrijuen?
1
ALso de rechten ghetughen Agris tuis sitienti
2
bus alieni irrigandi non sunt. Als uwen acker
3
van droochten bederst en suldij gheens anders beghie
4
ten: want. Ordinata charitas incipit a seipsa. wel
GW5066_0122_Paris_h5v