Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxiiij. capittel.
Men mach die zoeten wel vlaen oft villen
Maer niet doen doen datse niet en willen.
1
DIe wijse seit Plus proficit correctio apud prudentem
2
quam centum plage apud stultum Meer baten ende profijts
3
deen worden straffende ende onderwijsende inden vorsieni
4
ghen man: dan hondert wonden ende slaghen inden zot.
5
Nyemand dan en zal hem in zijn quaedheit ende zottheit
6
versteenen maer gaens af eist on wijsheit.
GW5066_0135_Paris_i6r