Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxv. capittel.
Die willen spelen ende gheen spel lijden
Moghen op der zotten waghen rijden.
1
MEn vindt vele onwijse lieden die hem seluen
2
voor zeer wijs houden: want also Salomon spreect
3
Prouer. xxvi. Sapientior sibi stultus videtur septem viris
4
loquentibus sententias Een zot rekent hem seluen ende dijnct
5
hem wijser sijnde / dan seuen wijse die vonnisse oft wor
6
den van machte ende auctoriteden gheuen. Ende de sulcke
GW5066_0136_Paris_i6v