Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxviij. capittel.
Die gherne voor trecht gaen ende altijds dijnghen
willen trecht verblindende / haer opstel volbrijnghen
1
OM dat vele lieden gheneghen zijn om te dijnghen
2
ne ende te wette te gane / ende dat weder zij recht oft
3
onrecht hebben: alleene om haren tooren te wrekene oft
4
haer ouermoed te betooghene ende haer quaed opstel te
5
volbrijnghene: verlatende hem op haer macht: op haer
6
rijchdom
rijchdom ] ijchdom GW5066
/ oft vrienden oft scalcheit: oft constelic spreken
GW5066_0142_Paris_k1v