Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxx. capittel.
Die mulen toomen ende coppelen drayen
Sijn wien de beste prouenen toe wayen.
1
OM datmen gheenen hogheren staet en vindt dan
2
den priesterlicken staet daer om zijn zij onwijs dier
3
zonder wijsheit toe willen gheraken. Ghelijc die te rome
4
oft elders den paus oft den cardinalen oft bisscoppen die
5
nen alleene om beneficien oft prouenen te ghecrijghene
6
al en zijn zij niet werdich die tontfane. want zij niet an
GW5066_0146_Paris_k3v