Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxi. capittel
Beroumen van bloede van consten van machte
Behoort der grooter zotten gheslachte.
1
DAt aller meiste teiken van volmaectheit ende per
2
fectien is datmen aller eeren weerdt is ende gheen
3
eer vander werreld en begheert. Ende daer om zijn zij
4
zot die hem alleene op haer gheslachte ende edelheit ver=
5
heffen: want also Juuenalis seit Stemmata quid faciunt
6
quid prodest ponthice longo Sanguine censeri? Quis
GW5066_0148_Paris_k4v