Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxiij. capittel.
Hij is wel zot al en draeght gheen bellen
so wie hem laett vanden esel quellen.
1
HEt is een ghemeen segghen dat zo wie hem laedt
2
bedwijnghen van die min wijs. sterck. ende mach
3
tich zijn dan hij is dat hij hem laedt vanden esel quellen
4
om dat die esel traech ende zonder conste ende scalcheit is: ende
5
meer gheneghen te lijdene onrecht dan onrecht te doene
6
Ende inder ghelijken ist een ghemeyn woord. Hunc fa
GW5066_0152_Paris_k6v