Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxvij. capittel.
Die ackerman vortijds simpel ende goed
Antiert nu dobbelheit met ouermoed
1
ONder alle die ambochten ende handwercken die
2
louelic / eerelic ende orborelic zijn: is daller ouerste
3
ende meest ghepresen ackeren ende eeren ende hem daer met
4
gheneeren: mids welcken die meeste heeren ghelijc abra
5
ham. loth. dauid. ende der romeynen vele senateurs ende
6
dictateurs hebben scaepherders ende ackermans gheweest
GW5066_0160_Paris_l2v