Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxviij. capittel.
Sij zijn voor gode gherekent voor zotten
Die daermoede versteken ende daerme bespotten.
1
ALso Horatius in zijn epistelen scrijft: Hos solos
2
aiunt sapere et bene viuere quorum Conspicitur niti=
3
dis fundata pecunia villis. dat is. het volc vander wer
4
reld heytse alleene wijs ende wel leuende die haer gheldt
5
beleydt hebben in scoone pachtgoeden ende houen Ende also
6
Juuenalis seit. Quantum quisque sua nummorum spectat in
GW5066_0162_Paris_l3v