Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxix. capittel.
So wie dat ploeghende achter waert ziet
En behoort ten eewighen leuene niet.
1
ALso ons lieue heere ende salichmakere iesus christus
2
ons leert Mat. io. Qui perseuerauerit vsque in
3
finem saluus erit. so wie dat perseuereerdde dat is vol=
4
standich oft ghestadich ende gheduerich in goeden wercken
5
bleue tot den heynde: die sal behouden wesen. Oft hij bij
6
contrarien segghen wilde dat gheen andre: want alleene
GW5066_0164_Paris_l4v