Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxxiij. capittel.
De zot verwondert als hem god plaeght
Maer na verbetren hij niet en vraeght.
1
ANghemerct die groote ende afgrijselicke zonden die
2
ter werreld ghescien: ghelijc vanden ghonen
3
daer men int naeste voorgaende capittel ghesproken heeft
4
die god al verwijten dat hij inder menschelicker natue
5
ren voor ons gheleden heeft: dien looghenen oft versaken
6
oft segghen dat zij tot sijnen spijte oft tondancke doen
GW5066_0172_Paris_l8v