Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat . lxxxv. capittel.
On wijse clercken / zotten / en quenen
Der clappaerts waghen in de kerke menen.
1
HEt is ooc vooren verclaert hoe dat secularia ne
2
gocia non debent in ecclesia tractari. wereldelicke sa
3
ken in die kerke niet gheantiert en sullen zijn: ende hoe men
4
hem daer wachten zal van ydele ghedachten ende worden.
5
DAt huus des heeren vele zotten onteeren
6
wat zijer met zonden inne verkeeren.
m ij

GW5066_0175_Paris_m2r