Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxxvi. capittel.
Die zijnen kijndren te vele toe gheeft
Dic wijle te loone vele slaghen heeft.
1
IN der ghelijcken ist ooc vooren gescreuen gheweest
2
hoe dat vele ouderen in zottheit sueuen. Om dat
3
zij haren kijnderen te vele toe gheuen. Ende nu vermaent
4
de leeraer zonderlijnghe den kijnderen dat zij haren ou
5
deren ende meerdren eeren ende hem onderdanich zullen zijn
6
want dat ghebod gods dat hij met zijnen monde / in
GW5066_0176_Paris_m2v