Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxxviij. capittel.
Die woeckeraer is een listich zot
want vanden gheboden maect hij zijn spot.
1
ONselieue heere ende salichmakere iesus christus ghe
2
uende zijnen disciplen ende iongheren raed hoe dat
3
zij haren god best mochten behaghen spreect aldus Luce
4
vi. Diligite inimicos vestros: benefacite et mutuum date
5
nihil inde sperantes: et erit merces vestra multa. Et eri
6
tis filij altissimi: quia ipse benignus est super ingratos et
GW5066_0180_Paris_m4v