Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxxix. capittel.
Hij beslaet den esel daer die dood op rijdt
Die hem van eens anders dood verblijdt.
1
HEt zijn noch andre zotten metter ghiericheit be=
2
smett: ghelijc die nacht ende dach op eens anders
3
dood hopen om zijn officie. prouene. ost goed te hebbe=
4
ne: ende en dijncken niet dat ons leuen maer een wind en
5
is ende dat zij lichte naerder der dood zijn dan daer zij de
GW5066_0182_Paris_m5v